Leasing – czy to się opłaca?

Nie tylko firmy mogą korzystać z leasingu, ale również taka forma finansowania jest skierowana do klientów indywidualnych. Niemniej leasing głównie kojarzy nam się z firmami i to one także najczęściej korzystają z tego rodzaju pomocy. Czym jest dokładnie leasing? Na czym polega? Jakie są rozdaje leasingu i jak znaleźć najlepszą firmę leasingową? Jeżeli interesuje cię właśnie ten temat, zapraszamy serdecznie do lektury. Warto rozpocząć od przytoczenia definicji tego, czym w ogóle jest leasing. Zaskakująco dużo osób nie jest w stanie dokładnie zaprezentować tego, z jaką formą finansowania mamy do czynienia w jego przypadku. Zatem leasingiem nazywa się umowny stosunek cywilnoprawny, który zachodzi pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą. Przedmiotem leasingu jest prawo do korzystania z wyznaczonego przedmiotu na wykazany w umowie leasingowej okres. W zamian za dostarczeni przez leasingodawcę przedmiotu leasingobiorca zobowiązuje się do uiszczania ratalnych opłat, czyli inaczej rat leasingowych. Termin leasing pochodzi z języka angielskiego i oznacza w nim „najmować”, „wydzierżawiać” – w angielskim te dwa słowa oznaczają to samo. Zatem leasingobiorca nie otrzymuje przedmiotu na własność, ale wypożycza go od leasingodawcy za wyznaczoną sumę. Gdy zatem wybiera się leasing samochodowy, wtedy leasingodawca dostarcza wybrany przez leasingobiorcę samochód, a ten użytkuje go przez wskazany czas za opłatą, niemniej auto nie jest własnością leasingobiorcy. Niemniej leasing ma też swoje zalety. Warto między innymi wskazać, że nie wymaga on od leasingobiorcy znacznego zaangażowania jego własnego kapitału, pozwala na zoptymalizowanie obciążeń podatkowych i dodatkowo taje opcję rozliczenia związanego z nim podatku VAT. Co dokładnie można wziąć w leasing? Najpopularniejsze niewątpliwie są samochody, ale również w leasing brane są inne przedmioty, na przykład maszyny, technologie, nieruchomości, obiekty inwestycyjne, systemy informatyczne, aby wspomnieć o niektórych z nich. Kodeks cywilny wskazuje, że przedmiotem leasingu mogą być rzeczy, a także wartości niematerialne i prawne. Jakie wyróżniamy rodzaje leasingu? To przede wszystkim leasing operacyjny, który polega na tym, że leasingodawca przekazuje leasingobiorcy dobra inwestycyjne w użytkowanie na wskazany czas. W nim raty leasingowe są kosztem uzyskania przychodu, a przedmiot leasingu nie jest związany z amortyzacją. Leasing finansowy, czyli kapitałowy polega na oddaniu w użytkowanie rzeczy w zamian za raty leasingowe. Przedmiot leasingu jest własnością leasingodawcy, amortyzuje go leasingobiorca, ale także może on uzyskać tytuł własności przedmiotu po zakończeniu okresu leasingowego. Zatem korzystający z przedmiotu ma okazję wykupu rzeczy, która została mu oddana w leasing. Raty leasingowe w tym zakresie są dzielone na kapitałowe i odsetkowe, z tym że odsetkowe stanowią koszt uzyskania przychodu u leasingobiorcy, a kapitałowe są podobne do kapitałowych w kredytach. To najbardziej popularna forma leasingu. Również dostępny jest leasing zwrotny, który ma miejsce wtedy, gdy firma ma środki trwałe, ale nie ma gotówki, zatem może ona dokonać przekazania części majątku trwałego firmie leasingowej, otrzymując za nie gotówkę. Leasing prywatny, czyli konsumencki, nie jest jeszcze w Polsce tak popularny, to zaledwie 2% rynku w kraju. Jak znaleźć korzystny leasing dla siebie? Najlepiej będzie skorzystać z takiego narzędzia jak kalkulator leasingowy. Dzięki niemu będzie można obliczyć dokładnie wysokość raty leasingowej. Jeżeli chodzi o tani leasing kalkulator naprawdę jest w stanie mocno w tym zakresie pomóc, więc warto przeprowadzić kilka symulacji, aby dowiedzieć się, w jakiej firmie leasingowej będzie można dostać przedmiot na najlepszych warunkach, a przy tym też bez wysokich rat leasingowych. Zawsze pomocny jest też internet, w którym od ręki znajdzie się opinie o poszczególnych leasingodawcach – warto brać je pod uwagę przy selekcji oferty, aby być z niej potem całkowicie zadowolonym. Sprawdź, jaki możesz otrzymać leasing, już teraz!

Leave a Reply